Goed voor uw medewerkers zorgen

 
Hoeveel aandacht u ook voor uw medewerkers heeft en hoe graag ze ook bij uw organisatie werken, verzuim valt nooit helemaal te voorkomen. U kunt echter wel veel doen om het verzuim zo laag te mogelijk te houden. Zo is het noodzakelijk en raadzaam om op regelmatige basis de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie te evalueren en indien nodig aan te passen. Ook is het zaak om medewerkers die terug willen keren van hun verzuimperiode te begeleiden bij hun re-integratie en dit proces zorgvuldig te bewaken. Sonell kan u hierbij terzijde te staan.

Onze dienstverlening

Optimaliseren Arbo- en verzuimbeleid
  • Inventariseren en beoordelen bestaande Arbo- en verzuimbeleidstukken en procedures
  • Optimaliseren beleid en procedures

Adviseren, verwijzen en coachen van leidinggevenden/management m.b.t. taken voortvloeiend uit het Arbo- en verzuimbeleid
  • Bewaken Arbo- en verzuimbeleid - Preventie activiteiten op individueel en groepsniveau
  • De Wet Verbetering Poortwachter (verzuimsignaal)
  • Preventiegesprekken
  • Verzuimgesprekken
  • Invullen taken preventiemedewerker BHV en BHV-team
  • Contacten onderhouden met bedrijfsarts en andere disciplines