Zonder problemen afscheid nemen


De uitdiensttreding van medewerkers is bij veel organisaties een onderbelicht onderwerp. Soms gebeurt het niet in al te beste harmonie. Toch is het van belang hier de nodige aandacht aan te besteden. Omdat ook, of misschien wel juist, vertrekkende medewerkers een mening hebben over uw organisatie en dus mede uw imago bepalen. Bovendien kan het heel leerzaam zijn om de redenen te doorgronden waarom medewerkers uw organisatie willen verlaten. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw HRM-beleid verder verbeteren. Kortom, het loont altijd om ook het proces van uitdiensttreding van medewerkers in de juiste banen te leiden. Sonell helpt u hierbij.

Onze dienstverlening

Optimaliseren uitdiensttredingsproces
  • Inventariseren bestaande instrumenten
  • Optimaliseren systematiek en formulieren

Ondersteuning uitdiensttredingproces
  • Juridisch advies bij ontslag
  • Bewaken ontslagzaken en compleet personeelsdossier
  • Bewaken en signaleren acties uitdiensttreding (zoals inname geleende goederen, afmelden regelingen etc.)
  • Voeren en verwerken van exitgesprekken met medewerkers
  • Aanleveren managementinformatie