Haal nóg meer uit uw medewerkers

 
Gemotiveerde medewerkers zijn waardevoller voor uw organisatie dan niet gemotiveerde medewerkers. Maar dat is niet alleen de verantwoording van de medewerkers zelf. Hierin ligt zeker ook een belangrijke rol voor de werkgever. Zo is het van belang om medewerkers doorlopend te stimuleren in hun opleiding en ontwikkeling en ze hierin maximaal te faciliteren. Het proactief aanbieden van een stimulerende werkomgeving en voldoende opleidingsmogelijkheden haalt namelijk het beste in uw medewerkers naar boven. Daar profiteren uw medewerkers van, maar daarvan profiteert ook de organisatie zelf. Sonell kan u hierbij helpen met gerichte dienstverlening.

Onze dienstverlening

Optimaliseren opleidings- en ontwikkelingsproces
  • Optimaliseren opleidings- en ontwikkelingsproces
  • Inventariseren, beoordelen en in kaart brengen bestaande systematiek
  • Invoeren nieuwe systematiek van opleiding en ontwikkeling
  • Optimaliseren individuele opleidingsplannen

Ondersteunen opleidings- en ontwikkelingsproces
  • Bewaken opvolging individuele opleidingsplannen
  • Ondersteuning bij voeren individuele opleidingsgesprek
  • Training leidinggevenden in het voeren van opleidingsgesprekken
  • Voorbereiden, coördineren en evalueren van opleidingen
  • Aanleveren managementinformatie