Medewerkers beoordelen en laten groeien

 
Om er altijd zeker van te zijn dat uw medewerkers groeien in hun functie en steeds meer waarde creëren voor uw organisatie, is het regelmatig evalueren en beoordelen van medewerkers een van de waardevolste HRM-instrumenten. Bij dit proces is het echter wel van belang om de juiste en consistente systematiek te hanteren en ter ondersteuning gebruik te maken van heldere functionerings- en beoordelingsformulieren. Sonell kan u hierbij helpen met verschillende soorten dienstverlening.

Onze dienstverlening

Optimaliseren functionerings- en beoordelingsproces
  • Inventariseren, beoordelen en in kaart brengen bestaande systematiek
  • Invoeren nieuwe systematiek van functionering en beoordeling
  • Optimaliseren functionerings- en beoordelingsformulieren
  • Training leidinggevenden in het voeren van gesprekken

Ondersteunen functionerings en beoordelingsproces
  • Opzetten en bewaken planning functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Bewaken opvolging conclusies en afspraken
  • Aanleveren managementinformatie