Alles perfect geregeld voor later

 
Als ondernemer, DGA of particulier wilt u graag optimaal inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie. Op basis hiervan kunt u immers gefundeerde beslissingen nemen voor uw toekomst. Omdat ieders financiële situatie en toekomstplannen anders zijn, biedt Sonell met Financiële Planning het hiervoor benodigde maatwerk.

Wat is financiële planning?
Onze definitie van financiële planning luidt: het proces dat leidt tot het voorbereiden, opstellen en uitvoeren van een gestructureerd financieel plan op basis van de huidige en toekomstige wensen en doelstellingen van de cliënt. Met een integraal financieel plan krijgt u een volledig en betrouwbaar inzicht hoe u uw financiële doelstellingen en wensen kunt realiseren en welke risico’s u hierbij loopt.

Kernpunten
Aan de hand van vijf kernpunten geven wij richting aan de voorwaarden van een integraal financieel plan. Deze kernpunten zijn:

  1. Financiële planning richt zich op inkomens- en/of vermogensontwikkeling (doel) en beperking van de gevolgen voortvloeiend uit onverwachte mutatiemomenten (risico’s) in de tijd
  2. Financiële planning is objectief ten aanzien van de inzet van de middelen/producten.
  3. Financiële planning omvat minimaal de vier processtappen/fasen zoals gedefinieerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
  4. Financiële planning biedt een tastbaar financieel plan dat bestaat uit zes bouwstenen.
  5. De beloning voor de werkzaamheden is transparant en passend.