De basis voor uw HRM-beleid

Een goed verankerd HRM-beleid is essentieel voor een optimale bedrijfsvoering. Sonell staat u terzijde bij het optimaliseren van de HRM-processen binnen uw organisatie. Een stevige basis voor effectief HRM-beleid vormen bijvoorbeeld de complete personeelsdossiers, waarin alle afspraken met medewerkers zijn vastgelegd en worden bijgehouden. Ook een Handboek functieprofielen moet aanwezig zijn. Hierin staat nauwkeurig beschreven welke rol medewerkers binnen de organisatie vervullen. Tot slot is er het Handboek HRM-procedures, waarin is vastgelegd wie welke rol binnen HRM heeft en welke afspraken er gemaakt zijn.

Onze dienstverlening

Kennismaking organisatie

 • Intakegesprekken sleutelfiguren
 • Beschrijving maken van de organisatie, kengetallen en organisatiestructuur
 • HRM-deelprocessen beschrijven
 • HRM-taken en verantwoordelijkheden in kaart brengen
 • Advies over mogelijke verbeteringen

Personeelsdossiers

 • Screenen huidige personeelsdossiers
 • Vaststellen personeelsdossier
 • Vaststellen procedure dossierbeheer
 • Opschonen dossiers
 • Inventariseren en verzamelen ontbrekende documentenx

Handboek functieprofielen 

 • Inventariseren functies en inhoud
 • Vaststellen inhoud Handboek functieprofielen
 • Opstellen Handboek functieprofielen 

Handboek HRM-procedures

 • Vaststellen procedureonderwerpen
 • Procedures schrijven en tussentijds toetsen