Algemene VoorwaardenKlik hier voor de algemene voorwaarden van Sonell


Disclaimer


De informatie verzonden in dit e-mailbericht is
vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan
derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonell B.V.,
niet toegestaan. Sonell B.V. staat niet
in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Sonell B.V. kan niet
garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat
e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van
onbevoegde derden.

Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is
gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te
retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te
verwijderen en te vernietigen.

Sonell B.V. hanteert bij de uitoefening van haar
werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid
is opgenomen. De algemene voorwaarden worden u op verzoek kosteloos
toegezonden.